Vem skriver böcker?

Vem skriver böcker?

Den som skriver böcker kallas för författare. Att “författa” innebär att man skapar en text eller en bok.

Processen kan vara långsam och snabb

Att författa är att vara hantverkare med ord istället för fysiska saker. Det finns författare som är bra på vad de gör och författare som är mindre bra på vad de gör. Det krävs en del träning men även ett intresse för att vilja utvecklas. Som aspirerande författare är det bra att läsa många böcker, gärna ur vitt skilda genrer och av olika författare. Då får man en större insikt i hur man skriver på ett tydligt och engagerande sätt, samtidigt som man lär sig saker på kuppen. Få ting i världen är så allmänbildande som böcker.

Skrivprocessen kan vara långsam, exempelvis för Martin Melin som gärna åker utomlands för att kunna ägna sig helhjärtat åt skrivandet. I egenskap av polis har han sällan den tid eller ork över i vardagen för att ägna sig åt sitt skrivande. Det finns också de som skriver väldigt snabbt, det är vanligt att genier har automatiserat sitt skrivande så pass bra att de klarar av att skriva snabbt. Vad man själv föredrar är individuellt, det finns för- och nackdelar med bägge sätt att skriva på.

Hur blir man författare?

Författare är ingen skyddad yrkestitel, alla kan kalla sig det om så önskas. Vill man dock bli framgångsrik är det bra om man hittar sin unika kommunikation med läsaren. Om läsaren blir intresserad och engagerad är det ett kvitto på att vederbörande förmodligen vill läsa fler texter av dig.

Gällande författande så kan man vara både självlärd (autodidakt) eller inskolad/tränad. Det är svårt att säga vilket tillvägagångssätt som är bäst eftersom båda lägren fostrat många framgångsrika författare. Man kan dock aldrig bli sämre av att ta en skrivkurs, varför det ofta rekommenderas. Där får man lära sig hur man gör texten levande och begriplig, samt hur man undviker fallgropar.

Vad tjänar en författare?

Extremt framgångsrika författare som J.K Rowling (författare till Harry Potter) eller Ernest Hemingway (författare till bland annat “Klockan klämtar för dig”) tjänar/tjänade väldigt mycket pengar (tiotals miljoner per bok eller mer). Att ta sig igenom bruset och lyckas bli attraktiv är idag svårt, det finns många konkurrenter som formligen gör allt för att lyckas bli sedda. En fördel idag är sociala medier där du kan marknadsföra dina böcker själv. En författare bör inte räkna med mer än en vanlig ingångslön, i varje fall inte i början.

dante