Vad är en bok?

Vad är en bok?

En bok är en sak som består av blad, ofta numrerade. Sidorna är numrerade för att man enkelt ska kunna referera till en viss sida, men också för att man ska ha en uppfattning om hur långt man kommit i läsningen.

Böckers historia

Innan böckerna kom till så skrev man på papyrus, en slags föregångare till dagens böcker. Sidorna rullades ihop när de inte lästes och vecklades ut inför läsningen. Det är lätt att föreställa sig en sådan rulle om man inte sett den tidigare, det är bara att tänka på en affischrulle som rullas ihop!

Anledningen till varför man noterade saker i skriftform var dels för att minnas detaljer i möten bättre, men också för att teckna ned viktiga händelser för eftervärldens skull. Att muntligt föra information från en generation till en annan kan fungera, men det är inte alltid tillförlitligt eftersom människor tenderar att förvränga fakta och annat både medvetet och omedvetet. En skriftlig anteckning säger rakt upp och ned vad som hänt, om den nu själv inte blivit förfalskad vilket man kan undvika genom olika metoder.

Givetvis skrevs också sagor och mytiska legender ned enligt tradition. Det var dock inte förrän boktryckarkonsten tillkom som böcker på allvar spriddes. Det hela började i Kina liksom fallet med många andra uppfinningar. Man kom helt enkelt på att man kunde göra texter genom att karva i träplattor. Senare kom man på att man kunde göra infärgningar av bokstäver på papper.

1900-talets böcker

Den första skrivmaskinen tillkom redan på 1800-talet, men för den breda allmänheten var den inte tillräckligt billig förrän på 1900-talet. Skrivmaskinen gjorde texten lättläslig, man behövde ej längre ägna tid åt att försöka dechiffrera någons handstil. Med skrivmaskinens intåg blev böckerna mer opersonliga på ett sätt som många gillade. Det var helt enkelt önskvärt att ha en läslig text istället för en svårtydd men personligare text.

2000-talets böcker

Det finns idag väldigt få författare som faktiskt skriver hela böcker på skrivmaskiner. Det är lättare att sitta vid datorn och även att kunna redigera om man ångrar sig eller vill lägga till en passage. Man skriver ofta i ett ordbehandlingsprogram såsom Word eller Pages. Man kan också välja vilket typsnitt man vill ha på boken. Typsnitt står för hur bokstäverna är utformade, texten du läser just nu är av typsnittet Arial vilket är ett av de mest populära typsnitten i världen.

Hur många böcker finns det i världen?

Enligt Google som utvecklat en algoritm så fanns 2010 ungefär 130 miljoner titlar utgivna. Det innebär inte att det fanns så många, eftersom böcker ofta säljs i upplagor med varierande mängder exemplar. Det blir svindlande siffror, troligtvis finns många miljarder exemplar av böcker i världen. 2019, nästan tio år senare bör det finnas ytterligare några miljoner titlar utgivna.

dante