Vem är läsaren?

Vem är läsaren?

Läsare finns världen över och man kan läsa för att man måste (exempelvis för att en bokrecension ska skrivas i skolarbetet) eller för att det är underhållande. När man lär sig läsa knäcker man läskoden, du förstår alltså vad som står på ett papper som om det vore din mor som sade något till dig i tal.

Skolarbetet


I skolarbetet så måste man läsa en hel del texter för att kunna nå skolmålen eller för att få betyg. Det är faktiskt så att ens läsförmåga testas på olika sätt, inte minst genom nationella provi svenska och engelska där syftet är att man läser texter som man sedan ska besvara frågor till. Vanlig läsförståelse med andra ord.

Hur blir man en bra läsare?

Det finns inga genvägar i läsningen, du måste läsa mycket för att det ska gå undan. För att öka svårighetsgraden kan du pröva läsa upp och ned. Även sidledes kan fungera med lite tålamod. Ställ gärna frågor till texten och försök se om du kan hitta flera perspektiv i vad du läser. Du kan även fråga andra personer i din närhet om hur de tolkar textens innebörd.

dante