Så väcker du barnets läslust

Så väcker du barnets läslust

Studier visar att barn och unga läser allt färre böcker. Detta trots att det finns vetenskapliga bevis på att läsning stimulerar hjärnan vilket leder till större ordförråd, analytisk förmåga, bättre minne, ökad koncentration och mer empati. I dagens samhälle är det dock mycket annat som konkurrerar om barnens uppmärksamhet. Föräldrar behöver ta ett ansvar för barnens läsning. Här får du tips om hur du väcker barnets läslust.

Anlita läxhjälp

Ju äldre barnet blir, desto mindre blir intresset för att läsa. Det är även svårare för föräldrar att övertyga barnet om böckernas positiva påverkan. Då kan du med fördel ta hjälp av läxhjälp och studiecoachning. Företaget StuddyBuddy erbjuder läxhjälp som ökar studiemotivationen och läslusten hos barn och ungdomar. Fördelen med StuddyBuddy är att de skräddarsyr läxhjälpen efter elevens behov och förutsättningar. Dessutom är personen som hjälper till, den så kallade studdybuddyn, en äldre elev som kan relatera till barnets situation. Genom att använda sig av läxhjälp kan barnet få upp ögonen för böcker och läsning på ett avslappnat sätt. De erbjuder läxhjälp för elever i grundskolan och gymnasiet.

Högläsning för stora och små barn

Högläsning är ett mycket effektivt sätt att väcka barnets läslust. Det är bra att börja tidigt när barnet är ett par månader gammal. Det är även viktigt att fortsätta högläsningen när barnet blir äldre, gärna ända upp till sjätte klass. Lärare kan med fördel läsa högt även för gymnasieelever.

dante