Vad gör en bok läsvärd?

Vad gör en bok läsvärd?

Frågeställningen är komplex eftersom den måste ta hänsyn till att det finns många olika genrer. En actionbok är inte skriven på samma sätt som en kärleksnovell i allmänhet. Dessutom kan böcker bestå av flera genrer fusionerade, alltså vara en sammanföring av olika sorters berättelser.

Tänk utanför boxen

För att läsaren ska minnas din bok måste den vara utanför boxen. Det kan handla om att den är skriven på ett vackert eller häftigt sätt, att den har intressanta karaktärer eller ett händelseförlopp som aldrig tappar spänningen. Sätt din prägel på boken helt enkelt!

Den har ett häftigt omslag

Omslaget i sig gör inte boken till läsvärd, men den kan uppmuntra till läsning med lite flyt. De flesta har nog stått i en bokhandel och letat efter en intressant bok med hjälp av synen, då gör ett omslag mycket för att fånga betraktarens uppmärksamhet. Det kan handla om ett visst mönster, ett visst motiv, en viss färgsättning eller annan faktor.

Boken verkar kryptisk

Många gillar böcker som är kryptiska, och där meningar kan få helt olika innebörder beroende på hur man läser dem. Något som kan tyckas kul kan ha ett underliggande allvar i sig exempelvis.

dante