Studier eller kompetensutveckling för personer med funktionsnedsättning

Studier eller kompetensutveckling för personer med funktionsnedsättning

I det moderna samhället får vi allt större och snabbare tillgång till information. Det ställer krav på att myndigheter samtidigt kan kommunicera på ett bra sätt med medborgare. Samtidigt ska medborgare hänga med i samhällsutvecklingen och kompetensutveckling och studier blir vanligare för många yrkesgrupper.

Antagning och högskoleprov

Det finns många människor som har svårigheter med att läsa och studera trots att det finns hjälp och stöd att få. Funderar du på att läsa vidare?

Kanske vill du förbättra dina chanser att bli antagen till en utbildning?

Studerar du inför högskoleprovet? Kika in på Hpguiden.se där finns mer information, stöd och handledning för dig som studerar eller planerar att studera inför provet.

Det går att hitta mycket information på internet, lättläst blir vanligare och dessutom går det att översätta information på många hemsidor till bland annat finska, samiska, engelska och jiddish. Det handlar delvis om att göra information tillgänglig för fler och på Sveriges minoritetsbefolknings modersmål.

Lättläst litteratur som uppdrag

Regeringen anser att det är viktigt att fler får tillgång till studiestöd och lättläst litteratur. Det är Myndigheten för tillgängliga medier som har i uppdrag att producera medier och information som är anpassad för alla oavsett funktionsnedsättning. Utöver lättlästa böcker finns det talböcker och böcker på teckenspråk och punktskrift.

Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek, Legimus, är ett stort digitalt bibliotek där du som har en funktionsnedsättning eller tillfällig synnedsättning kan få tillgång till böcker och samhällsinformation. Om du är student kan du få tillgång till studentlitteratur oavsett om du studerar på grundskola, gymnasiet eller vid universitetet/YH-utbildning eller högskola.

Legimus digitala bibliotek kan hjälpa dig som har en funktionsnedsättning att komma igång med studierna, allt som du kan behöva veta om högskolestudier finns på universitetens hemsida, eller på Högskoleguiden.

Allt fler lärosäten har nära samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier, du har rätt till stöd och handledning och inte sällan har utbildningsenheten ett mentorsprogram för studenter.

dante