Läs dig till en bättre karriär

Läs dig till en bättre karriär

Studier är inte bara avsedda för unga. Även ledare, chefer och personal med ansvar kan behöva en liten läsboost för att komma upp sig i karriären eller lära sig bli en bättre ledare för sina anställda eller undersåtar. Lösningen heter böcker! Med böcker och teori kommer du långt, även om praktik också gör sitt till. Den bästa blandningen är båda varianterna tillsammans.

Du behöver inte lusläsa i flera år

Fördelen med att ta kurser eller göra ett karriärbyte i och med plugg, är att du egentligen inte behöver sätta dig i skolbänken på universitetet under flera år för att imponera med ditt CV. Många gånger räcker intensiva e-kurser från företag som exempelvis Kompetens express, där man fokuserar mycket på ledarskap, kommunikation och effektiv produktion oavsett vad det gäller. Dagens böcker behöver du ibland inte ens köpa som fysisk bok, en e-bok räcker och sparar dessutom på miljön.

Kurser i en bra mix

Om du vill lära dig flera saker samtidigt utan att egentligen dra en röd tråd mellan de olika ämnena, kan du läsa fristående kurser och skaffa böcker till var och en av dem. Detta är ett bra sätt att bli mångsidig och få en chans att få fler jobb senare. Olika kurser i bagaget ger dig en bredare kunskap och kan leda dig in i olika branscher.

Om du som anställd vill lära dig mer för att klättra i karriären kan du be din chef om utbildningar helt gratis. Det ger dig både en bra, stabil grund och förmåga att utvecklas både personligt och yrkesmässigt.

Flexibla scheman

När du är vuxen och mitt uppe i karriären och inte har alltför mycket tid till att läsa och plugga, ska du veta att allt fler yrkeshögskolor och liknande erbjuder ett kursutbud där eleverna har chans att jobba vid sidan om pluggandet. Dessa kurser innehåller ofta mer teori och bokläsning än praktik, så att du ska kunna bli klar så snabbt som möjligt och även kunna läsa hemma istället för att vara på plats varenda lektion.

Studera själv

Med alla studieböcker som finns och tillkommer behöver du bara hitta din egen disciplin och läsa hemma i soffan när du har en stund över. Du må kanske inte få ett certifikat på att du läst en kurs men du kommer med all säkerhet ha glädje av extra kunskap. Så fortsätt att läsa!

dante