Bibeln

Bibeln

Bibeln är troligen världens mest refererade bok i tv och radio. Den religiösa skriften finns på alla kontinenter och troligen i alla länder. Det är få situationskomedier som inte har åtminstone någon referens till bibeln, det är bara en given klassiker att beröra.

Vad gör bibeln till så lockande att referera till?

I så kallade väckelseprogram där kristna medverkar och i humorprogram så görs det konstanta referenser till bibeln. I det första fallet är det naturligt, kristna måste tala om bibeln för att få fram sina budskap till folket. I det andra fallet så gör man gliringar av såväl bibeln som kristna. Man förlöjligar dock med glimten i ögat allt som oftast, det är inte tänkt att tas på alltför stort allvar.

En stor bidragande faktor till varför man tar upp bibeln i diskussioner är för att alla känner till den. I skolan får man lära sig att kristendomens heliga skrift är bibeln, och det finns inget som säger emot det faktumet mer än att Gud påstås ha skrivit det.

Religionsfrihet

Tack vare religionsfriheten så får man medverka i böcker, tv och radio för att bekänna sin tro. Det är strängeligen förbjudet att i Sverige förfölja någon på grund av dennes trosinriktning. Dock får man kritisera och argumentera mot en viss religion, så länge det inte handlar om direkta personangrepp.

Varför fick bibeln ett så stort genomslag?

Eftersom kristendomen är en mycket stor abrahamitisk religion med många anhängare så var bibeln den skrift som förde dem samman. Bibeln kan man finna på många hotellrum, inte minst i USA. Präster kan ibland läsa ur bibeln vid vigsel, dop eller annat högtidligt tillfälle. Bibeln kan därför påstås vara världens mest kända bok utan nära konkurrens.

dante