Är läsningen bra för oss respektive dålig?

Är läsningen bra för oss respektive dålig?

Läsning ägnar de flesta av oss åt dagligen. Det kan vara både för rekreation men också för att man vill tillgodogöra sig viktig information.

Bra saker med läsningen

Läsningen gör oss till smartare människor. Det är vetenskapligt bevisat att vi blir smartare och kreativare genom att läsa. Vi får idéer och förstår vad som vill sägas mellan raderna på ett bättre sätt. Läser man dessutom på främmande språk så utmanar man sig själv ordentligt vilket är bra för hjärnan.

Vi blir mer sociala

Det kan tyckas märkligt att säga att vi blir sociala av läsning, men det stämmer faktiskt. Om vi sätter oss ned i bokcirklar eller bara pratar med varandra i ett kompismöte om en bok så får vi fler perspektiv. Du kan ha läst boken på ett sätt som en annan aldrig gjorde. Man kan även prata om vilka slutsatser som kan dras av boken, vilket syfte den hade och hur pass allmänbildande den egentligen var. För alla böcker är inte allmänbildande, det bör man ha i åtanke. Det innebär inte att den är sämre för utvecklingen, utan bara att den kanske inte kan lära oss något nytt.

Dåliga saker med läsningen

Läser man verk av endast en person så är risken att man anammar dennes tankesätt i vardagen stor. Det är bra att läsa många olika verk av olika författare eftersom man då får en mer heltäckande bild av världen. Hur smart en författare än verkar vara så är dennes världsbild färgad av vederbörandes åsikter och upplevelser. En annan människa har ett helt annat perspektiv.

Vi kan även bli stressade av böcker om de är mycket faktainriktade och argumenterande för ett visst perspektiv. Det kan kännas ofullständigt att läsa ett verk som man själv inte kan bemöta med motargument, annat än att kontakta författaren som kanske inte ens bemödar sig att svara.

Bokläsning är inte alltid miljövänligt, men om man vill vara riktigt ekologisk så är det bra att läsa böcker på en läsplatta, alternativt köpa begagnade böcker. Nackdelen med att leta efter begagnade böcker är att man kanske inte hittar det man vill ha (speciellt inte nyutkomna böcker).

Slutsatsen får bli att läsningen mestadels är positiv, och man bör anamma den med ett öppet sinne. “Never judge a book by its cover” är ett bra ordspråk som förklarar att en bok kan ge dig så mycket rent emotionellt och intellektuellt trots den modesta uppenbarelsen. Lycka till med läsningen!

dante