Förlagens förtjänst

Förlagens förtjänst

Förlag är i princip bolag som har till uppgift att publicera böcker för allmänhetens seende. Förlag väljer vilka böcker de vill anta, mest beroende på vilken marknadspotential boken bedöms att ha. En bok som bedöms hamna under många julgranar genererar en stor inkomst till förlaget och i förlängningen en betydande royalty till författaren. Författare har inte alltid en fast lön vilket gör att det är bra för författarna att folk ständigt köper böckerna.

Hur blir man uppmärksammad av ett förlag?

Rent generellt så måste redan titeln fånga lektörens intresse, men det klart viktigaste är att manuset väcker intresse och är tänkvärt. Tyvärr är det en bransch där kontakter är viktiga, förlagen kan välja att anta verk som deras kompisar skrivit. Därför är det viktigt att verkligen utmärka sig om man kommer från ingenstans och vill göra karriär som författare. Skriv något som är unikt och gärna något sensationellt för att få uppmärksamhet. Din första bok kanske inte är ditt mästerverk, men det bör vara boken med flest utropstecken efter sig för att du ska nå fram genom bruset och vinna läsarnas hjärtan.

Vilka stora förlag finns det i Sverige?

I Sverige är Bonnier, Norstedts, Aller Media, Raben & Sjögren de stora drakarna där det är fint att bli publicerad i egenskap av författare. Ju större förlaget är desto större är chansen att bokhandlare är observanta över vad som släpps från förlaget. Ett mindre förlag kan inte hävda sig på samma sätt.

Vilka jobbar på förlagen?

I somliga fall handlar det om framgångsrika före detta författare som har god insyn i marknaden och dessutom vet hur en bok ska skrivas för störst uppmärksamhet. Där jobbar också jurister, ekonomer, lektörer med mera.

dante